Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inrikes och utrikes födda efter region, ålder och kön. År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Folkmängd:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000001NS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

År 1968–1982 redovisas enligt regional indelning 1983-01-01. Justeringar för att spegla indelningen 1983-01-01 har gjorts med hjälp av församlingsindelning men inte på fastighetsnivå vilket gör att det kan finnas brister i statistiken. År 1983 och framåt redovisas enligt regional indelning den 1 januari efterföljande år.

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0380 Uppsala

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.