Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden efter region, födelseland och kön. År 2000 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Folkmängd:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Folkmängd:
Nej
Folkmängd:
Nej
SCB
000003WN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSamtliga födelseländer , Afghanistan , Albanien ,

Valda 0 Totalt 185

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Födelseländer med färre än 20 personer på riksnivå redovisas i gruppen övriga födelseländer. Födelseländer med färre än 10 personer på regional nivå redovisas också i gruppen övriga födelseländer.

Statistik på riksnivå över folkmängd för samtliga födelseländer redovisas i tabellen Folkmängden efter födelseland, ålder och kön.
År 1968–1982 redovisas enligt regional indelning 1983-01-01. Justeringar för att spegla indelningen 1983-01-01 har gjorts med hjälp av församlingsindelning men inte på fastighetsnivå vilket gör att det kan finnas brister i statistiken. År 1983 och framåt redovisas enligt regional indelning den 1 januari efterföljande år.

födelseregion

Kosovo: 2008-03-04 erkänns Kosovo självständigt från Serbien av Sverige.

födelseregion

Palestina: 2014-10-30 erkände Sverige staten Palestina.

region

0186 Lidingö

Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

0187 Vaxholm

Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 ökade Uppsala län med Heby kommun. Det medför ett tidsseriebrott.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

födelseregion

Nordmakedonien

Nordmakedonien hette tidigare Makedonien men namnet ändrades under 2019. Namnet Nordmakedonien används även för åren före 2019 i denna tabell.