Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Medelfolkmängd (efter födelseår) efter region, ålder och kön. År 2006 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Medelfolkmängd (efter födelseår):
antal
Medelfolkmängd (efter födelseår):
31 december respektive år
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Stock
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
Medelfolkmängd (efter födelseår):
Nej
SCB
BE0101A5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

På grund av ändrad hantering av avrundning redovisas inte data för åren 1969-2005. Hänvisning görs istället till tabeller för folkmängd.

region

0186 Lidingö

Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

0187 Vaxholm

Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
Medelfolkmängden avser medelvärdet av t.ex. antalet 5-åringar vid slutet av år n och antalet 6-åringar vid slutet av år n+1. Denna medelfolkmängd ska användas tillsammans med händelsedata inträffade vid ålder vid årets slut.