Statistikdatabasen
Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön. År 1991 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
2012-09-12 korrigerades värden för kommunerna Hammarö, Karlstad och Säffle avseende år 2012.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0330 Knivsta
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
0380 Uppsala
Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Invånare per kvadratkilometer
Observera:
Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.
Befolkningstäthet är t.o.m. 2017 beräknad på icke avrundade värden för areal. Från och med 2018 års statistik används de arealer som redovisas i tabellen för att beräkna befolkningstäthet.
Landareal i kvadratkilometer
Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år.
Landareal i kvadratkilometer
I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.
tabellinnehåll
Landareal i kvadratkilometer
En ny metod med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2000-01-01. Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2000. Ytterligare en metodförändring med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2012-01-01. Det gör att det är vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2012. Mellan 2000-01-01 och fram till och med 2018-01-01 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelats. Från och med 2019-01-01 kan kommunuppgifterna summeras till län. I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal m² stora.
Landareal i kvadratkilometer
Mellan 2012 till 2018 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelas. Från 2019 har alla enklaver kunnat kommunfördelas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
mark.vatten.gis@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Folkmängd:
antal
Landareal i kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Referenstid
Invånare per kvadratkilometer:
Folkmängd 31 dec resp år i relation till landarealen den 1 januari året därpå
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal i kvadratkilometer:
Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år
Datatyp
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Folkmängd:
Stock
Landareal i kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0101U1