Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och kön. År 1991 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Ja
2024-02-22
Invånare per kvadratkilometer:
antal
Folkmängd:
antal
Landareal i kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Invånare per kvadratkilometer:
Folkmängd 31 dec resp år i relation till landarealen den 1 januari året därpå
Folkmängd:
31 december respektive år
Landareal i kvadratkilometer:
Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år
Invånare per kvadratkilometer:
Stock
Folkmängd:
Stock
Landareal i kvadratkilometer:
Stock
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Invånare per kvadratkilometer:
Nej
Folkmängd:
Nej
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
SCB
BE0101U1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

region

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

0380 Uppsala

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll

Invånare per kvadratkilometer

Observera:
Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.
Befolkningstäthet är t.o.m. 2017 beräknad på icke avrundade värden för areal. Från och med 2018 års statistik används de arealer som redovisas i tabellen för att beräkna befolkningstäthet.

Landareal i kvadratkilometer

Angivet år avser landarealen den 1 januari följande år.

Landareal i kvadratkilometer

I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.

region

2012-09-12 korrigerades värden för kommunerna Hammarö, Karlstad och Säffle avseende år 2012.

tabellinnehåll

Landareal i kvadratkilometer

En ny metod med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2000-01-01. Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2000. Ytterligare en metodförändring med mer detaljerade, arealberäkningar genomfördes fr.o.m. 2012-01-01. Det gör att det är vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2012. Mellan 2000-01-01 och fram till och med 2018-01-01 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelats. Från och med 2019-01-01 kan kommunuppgifterna summeras till län. I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal m² stora.

Landareal i kvadratkilometer

Mellan 2012 till 2018 summerar inte kommunuppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelas. Från 2019 har alla enklaver kunnat kommunfördelas.