Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningens medelålder och medianålder efter kön. År 1968 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-02-22
Medelålder:
medelvärde
Medianålder:
median
Medelålder:
31 december respektive år
Medianålder:
31 december respektive år
Medelålder:
Stock
Medianålder:
Stock
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
Medelålder:
Nej
Medianålder:
Nej
SCB
000000MD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1968 , 1969 , 1970 ,

Valda 1 Totalt 55

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns