Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-12-11
Folkmängden den 1 november:
antal
Folkmängden den 1 november:
1 november resp år
Folkmängden den 1 november:
Stock
Folkmängden den 1 november:
Nej
Folkmängden den 1 november:
Nej
SCB
BE0101A9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Folkmängden redovisas enligt den indelning i administrativa områden som gällde den 1 januari respektive referensår.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.