Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-02-22
Folkmängd:
antal
Folkökning:
antal
Folkmängd:
31 december respektive år
Folkmängd:
Stock
Folkökning:
Flöde
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
Folkmängd:
Nej
Folkökning:
Nej
SCB
BE0101N1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1968 , 1969 , 1970 ,

Valda 1 Totalt 56

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Registrerat partnerskap reglerade parförhållanden mellan personer av samma kön och fanns från 1995 till 2009. Registrerade partners räknas som Gifta, Separerade partners som Skilda och Efterlevande partners som Änka/änklingar.

region

0140 Nykvarn

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (0140).

0181 Södertälje

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (0140).

0186 Lidingö

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

0187 Vaxholm

Från och med 2011-01-01 tillhör Storholmen Lidingö (0186) som tidigare tillhörde Vaxholm (0187).

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0380 Uppsala

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0461 Gnesta

Ny regional indelning fr.o.m. 1992-01-01. Delar av Nyköpings kommun (0480) bildar en ny kommun benämnd Gnesta kommun (0461).

0480 Nyköping

Ny regional indelning fr.o.m. 1992-01-01. Delar av Nyköpings kommun (0480) bildar två nya kommuner benämnda Gnesta kommun (0461) och Trosa kommun (0488).

0488 Trosa

Ny regional indelning fr.o.m. 1992-01-01. Delar av Nyköpings kommun (0480) bildar en ny kommun benämnd Trosa kommun (0488).

1443 Bollebygd

Ny regional indelning fr.o.m. 1995-01-01. Delar av Borås kommun (1583) bildar en ny kommun benämnd Bollebygds kommun (1535).

1490 Borås

Ny regional indelning fr.o.m. 1995-01-01. Delar av Borås kommun (1583) bildar en ny kommun benämnd Bollebygds kommun (1535).

1814 Lekeberg

Ny regional indelning fr.o.m. 1995-01-01. Delar av Örebro kommun (1880) bildar en ny kommun benämnd Lekebergs kommun (1814).

1880 Örebro

Ny regional indelning fr.o.m. 1995-01-01. Delar av Örebro kommun (1880) bildar en ny kommun benämnd Lekebergs kommun (1814).

tabellinnehåll

Folkmängd

År 1968–1982 redovisas enligt regional indelning 1983-01-01. Justeringar för att spegla indelningen 1983-01-01 har gjorts med hjälp av församlingsindelning men inte på fastighetsnivå vilket gör att det kan finnas brister i statistiken. År 1983 och framåt redovisas enligt regional indelning den 1 januari efterföljande år.

tabellinnehåll: Folkmängd , region: 03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

tabellinnehåll: Folkmängd , region: 19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

region

År 1968–1998 redovisas enligt regional indelning 1998-01-01.

region

0140 Nykvarn

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

0181 Södertälje

Ny regional indelning fr.o.m. 1999-01-01. Delar av Södertälje kommun (kod 0181) bildar en ny kommun benämnd Nykvarn (kod 0140).

Folkökning

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.