Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Folkmängden per månad efter region, ålder och kön. År 2000M01 - 2024M05

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-07-08
Folkmängden per månad:
antal
Folkmängden per månad:
Resp månad
Folkmängden per månad:
Stock
Folkmängden per månad:
Nej
Folkmängden per månad:
Nej
SCB
000003O5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 1 Totalt 293

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Folkmängden för december (per den 31 december) redovisas enligt den indelning i administrativa områden som gällde från den 1 januari året efter referensåret. Folkmängden för övriga månader redovisas enligt den indelning i administrativa områden som gällde den 1 januari respektive referensår. Uppgiften om folkmängd avser förhållandet den sista dagen i respektive månad.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.

region

0186 Lidingö

Fr o m 2011-01-01 utökas Lidingö kommun med en del av Vaxholm kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

0187 Vaxholm

Fr o m 2011-01-01 minskar Vaxholm kommun med en del till Lidingö kommun, detta innebär att 154 personer byter kommuntillhörighet. Observera att kommunsiffrorna inte är jämförbara med kommunsiffrorna bakåt i tiden.

03 Uppsala län

Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.

0330 Knivsta

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

0331 Heby

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.

0380 Uppsala

Ny regional indelning fr.o.m. 2003-01-01. Delar av Uppsala kommun (0380) bildar en ny kommun benämnd Knivsta kommun (0330).

19 Västmanlands län

Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.