Statistikdatabasen
Förnamn, de 10 och 100 vanligaste bland folkbokförda 31 december respektive år. År 1980 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

förnamn Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

.. = redovisas ej (utanför topp 10 respektive topp 100).
Olika stavningar ingår i varje namn och namnet redovisas med den vanligaste stavningen i hela befolkningen.
Omfattar alla förnamn som funnits med bland de 100 vanligaste bland folkbokförda per kön 31 december respektive år exklusive personer med skyddad identitet.
Tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008 beror på att dubbelnamn utan bindestreck, t.ex. Britt Marie och Lars Erik, t.o.m. 2007 räknades som två förnamn, medan det fr.o.m. 2008 räknas som ett förnamn om tilltalskoden säger att båda namnen utgör tilltalsnamn.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-02-28
Kontakt
Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
ann-marie.persson@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Margareta Carlsson, SCB
+46 010-479 67 33
m.carlsson@scb.se

Enhet
Rangordning:
rangordning
Antal bärare:
antal
Referenstid
Rangordning:
31 december respektive år
Antal bärare:
31 december respektive år
Datatyp
Rangordning:
Stock
Antal bärare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Säsongsrensad
Rangordning:
Nej
Antal bärare:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
BE0001AC