Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förnamn, de 100 vanligaste för folkbokförda kvinnor och män den 31 december 2021. Födelseår 1922 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Ann-Marie Persson, SCB
+46 010-479 63 38
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Nej
2022-03-11
Förnamn, de 100 vanligaste:
antal
Förnamn, de 100 vanligaste:
31 december
Förnamn, de 100 vanligaste:
Stock
Förnamn, de 100 vanligaste:
Nej
Förnamn, de 100 vanligaste:
Nej
SCB
BE0001AM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1922 , 1923 , 1924 ,

Valda 1 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Omfattar de 100 vanligaste förnamnen bland folkbokförda kvinnor och män 31 december 2021 exklusive personer med skyddad identitet.
.. = färre än 10. Olika stavningar ingår i varje namn och namnet redovisas med den vanligaste stavningen i hela befolkningen.
Födelseåret 1922 omfattar födelseåren 1922 och tidigare.