Statistikdatabasen
Rekryterings- och vakansgrad, privat sektor (KV) efter näringsgren SNI 2007, urvalsundersökning. Kvartal 2009K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 14 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
ES/FRS - Förfrågningar, SCB
- -
ftgsys@scb.se

Enhet
Rekryteringsgrad (KV):
andel lediga jobb
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
andel lediga jobb
Vakansgrad (KV):
andel vakanser
Felmarginal (KV), vakansgrad:
andel vakanser
Referenstid
Rekryteringsgrad (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Kvartal
Vakansgrad (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringsgrad (KV):
Stock
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Stock
Vakansgrad (KV):
Stock
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringsgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Nej
Vakansgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringsgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), rekryteringsgrad:
Nej
Vakansgrad (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakansgrad:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701D5