Statistikdatabasen
Rekryteringstid, genomsnittlig i månader, privat sektor (KV) efter näringsgren SNI2002, urvalsundersökning. Kvartal 2003K3 - 2008K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 10 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-02-17
Kontakt
ES/FRS - Förfrågningar, SCB
- -
ftgsys@scb.se

Enhet
Rekryteringstid:
andel
Felmarignal:
andel
Referenstid
Rekryteringstid:
Kvartal
Felmarignal:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringstid:
Stock
Felmarignal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringstid:
Nej
Felmarignal:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringstid:
Nej
Felmarignal:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701G1