Statistikdatabasen
Lediga jobb och vakanser, privat sektor (KV) efter näringsgren SNI 2007, urvalsundersökning. Kvartal 2009K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 14 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Lediga jobb (KV)
.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges.
Vakanser (KV)
.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
ES/FRS - Förfrågningar, SCB
- -
ftgsys@scb.se

Enhet
Lediga jobb (KV):
antal
Felmarginal (KV), lediga jobb:
antal
Vakanser (KV):
antal
Felmarginal (KV), vakanser:
antal
Referenstid
Lediga jobb (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Kvartal
Vakanser (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), vakanser:
Kvartal
Datatyp
Lediga jobb (KV):
Stock
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Stock
Vakanser (KV):
Stock
Felmarginal (KV), vakanser:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lediga jobb (KV):
Nej
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Nej
Vakanser (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakanser:
Nej
Säsongsrensad
Lediga jobb (KV):
Nej
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Nej
Vakanser (KV):
Nej
Felmarginal (KV), vakanser:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701B5