Statistikdatabasen
Rekryteringsgrad och vakansgrad, privat sektor (KV) efter region NUTS2, urvalsundersökning. Kvartal 2002K2 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 9 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 52 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-21
Kontakt
ES/FRS - Förfrågningar, SCB
- -
ftgsys@scb.se

Enhet
Rekryteringsgrad:
andel
Rekryteringsgrad, felmarginal, andel:
andel
Vakansgrad:
andel
Vakansgrad, felmarginal, andel:
andel
Referenstid
Rekryteringsgrad:
Kvartal
Rekryteringsgrad, felmarginal, andel:
Kvartal
Vakansgrad:
Kvartal
Vakansgrad, felmarginal, andel:
Kvartal
Datatyp
Rekryteringsgrad:
Stock
Rekryteringsgrad, felmarginal, andel:
Stock
Vakansgrad:
Stock
Vakansgrad, felmarginal, andel:
Stock
Kalenderkorrigerad
Rekryteringsgrad:
Nej
Rekryteringsgrad, felmarginal, andel:
Nej
Vakansgrad:
Nej
Vakansgrad, felmarginal, andel:
Nej
Säsongsrensad
Rekryteringsgrad:
Nej
Rekryteringsgrad, felmarginal, andel:
Nej
Vakansgrad:
Nej
Vakansgrad, felmarginal, andel:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0701E1