Statistikdatabasen
Lediga jobb (KV) efter sektor. Kvartal 2001K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 78 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Privat
Privat sektor delades fr.o.m andra kvartalet 2015 upp i Näringslivet och Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO).
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Näringslivet
Näringslivet är det som tidigare kallades privat sektor, exklusive Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO).
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: HIO
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) tillhörde tidigare privat sektor, men redovisas fr.o.m. andra kvartalet 2015 separat.
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Offentlig förvaltning
Inför andra kvartalet 2006 ändrades designen på undersökningen för offentlig sektor då målobjekt ändrades från arbetsställe till juridisk enhet. Detta påverkar nivån på det redovisade antalet lediga jobb och jämförelser kan därför inte göras med tidigare redovisade uppgifter för offentlig sektor.
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Stat
Inför andra kvartalet 2006 ändrades designen på undersökningen för offentlig sektor då målobjekt ändrades från arbetsställe till juridisk enhet. Detta påverkar nivån på det redovisade antalet lediga jobb och jämförelser kan därför inte göras med tidigare redovisade uppgifter för offentlig sektor.
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Landsting
Inför andra kvartalet 2006 ändrades designen på undersökningen för offentlig sektor då målobjekt ändrades från arbetsställe till juridisk enhet. Detta påverkar nivån på det redovisade antalet lediga jobb och jämförelser kan därför inte göras med tidigare redovisade uppgifter för offentlig sektor.
tabellinnehåll: Lediga jobb (KV) , sektor: Kommun
Inför andra kvartalet 2006 ändrades designen på undersökningen för offentlig sektor då målobjekt ändrades från arbetsställe till juridisk enhet. Detta påverkar nivån på det redovisade antalet lediga jobb och jämförelser kan därför inte göras med tidigare redovisade uppgifter för offentlig sektor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-20
Kontakt
ES/FRS - Förfrågningar, SCB
- -
ftgsys@scb.se

Enhet
Lediga jobb (KV):
antal
Felmarginal (KV), lediga jobb:
antal
Referenstid
Lediga jobb (KV):
Kvartal
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Kvartal
Datatyp
Lediga jobb (KV):
Stock
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lediga jobb (KV):
Nej
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Nej
Säsongsrensad
Lediga jobb (KV):
Nej
Felmarginal (KV), lediga jobb:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003Z9