Statistikdatabasen
Antal sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen efter kön och näringsgren SNI 2007. År 2009 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 15 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2009 års undersökning tillämpas en ny standard för näringsgrensindelning (SNI 2007)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-08-14
Kontakt
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Karolina.Eriksson@scb.se

Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
1000-tal
Referenstid
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senhösten/vintern
Datatyp
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Säsongsrensad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0501AC