Statistikdatabasen
Antal sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen efter kön och socioekonomisk indelning SEI. År 1997 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

socioekonomisk indelning SEI82

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-08-14
Kontakt
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Karolina.Eriksson@scb.se

Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
1000-tal
Referenstid
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senhösten/vintern
Datatyp
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Säsongsrensad
Antal sysselsatta i 1000-tal enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0501B3