Statistikdatabasen
Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter näringsgren SNI 2002 (SNI92). År 1997 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetsmiljö Markera minst ett värde

Totalt 110 Valda

Sök

näringsgren SNI 2002

Totalt 69 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Arbetsmiljöundersökningen är en urvalsundersökning. Uppgifter som bygger på ett litet antal svar kan därför ge osäkra värden. Resultat som bygger på mindre än 50 svaranden ersätts med två punkter i tabellen. (För år 2011-2017; 100 svar, för år 2009 och tidigare; 400 svar). Det är viktigt att vid tabelluttag - förutom procenttal- ta ut uppgifter om konfidensintervall. Genom att studera procenttalet tillsammans med konfidensintervallet får man en bild av den statistiska osäkerheten i det redovisade procenttalet. Om t.ex. procenttalet = 25 och konfidensintervallet = +/- 3 ligger det efterfråga procenttalet med 95 procents säkerhet någonstans mellan 22 och 28.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-04
Kontakt
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Karolina.Eriksson@scb.se

Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
procent
Konfidensintervall (+/-):
procent
Referenstid
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Konfidensintervall (+/-):
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Datatyp
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Konfidensintervall (+/-):
Kalenderkorrigerad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Säsongsrensad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
AM0501B5