Statistikdatabasen
Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter yrke SSYK. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetsmiljö Markera minst ett värde

Totalt 231 Valda

Sök

yrke

Totalt 167 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Arbetsmiljöundersökningen är en urvalsundersökning. Uppgifter som bygger på ett litet antal svar kan därför ge osäkra värden. Resultat som bygger på mindre än 50 svaranden ersätts med två punkter i tabellen. (För år 2011-2017; 100 svar, för år 2009 och tidigare; 400 svar). Det är viktigt att vid tabelluttag - förutom procenttal- ta ut uppgifter om konfidensintervall. Genom att studera procenttalet tillsammans med konfidensintervallet får man en bild av den statistiska osäkerheten i det redovisade procenttalet. Om t.ex. procenttalet = 25 och konfidensintervallet = +/- 3 ligger det efterfråga procenttalet med 95 procents säkerhet någonstans mellan 22 och 28.
arbetsmiljö
har tillgång till företagshälsovård genom arbetet
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
arbetar med dator
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
arbetar rent kroppsligt minst ¼ av tiden
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
arbetar framåtböjd utan stöd för händer eller armar minst ¼ av tiden
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
arbetar i vriden arbetsställning minst ¼ av tiden
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
arbetar med händerna upplyfta i höjd med axlarna eller högre minst ¼ av tiden
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
sitter och arbetar högst 1/10 av tiden
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
måste minst ½ tiden upprepa samma arbetsmoment många gånger i timmen
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetet är psykiskt påfrestande
Frågelydelsen till denna variabel ändrades 2015 och jämförelser med tidigare omgångar ska göras med försiktighet. För att se hur frågan ändrats se bilaga 5 i rapporten Arbetsmiljön 2015 på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.
har haft ett arbete sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har haft 2-4 arbeten sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har haft fem eller fler arbeten sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
anser sig etablerad på arbetsmarknaden
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
arbetsuppgifterna stämmer i stort med egna utbildningen
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
arbetsuppgifterna stämmer endast delvis med egna utbildningen
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har idag med hänsyn till åldern svårt att klara av arbetsuppgifterna
Frågan ställs endast till 50-64-åringar.
bedömer sig inte orka jobba fram till ordinarie pensionsålder
Frågan ställs endast till 50-64-åringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-09-04
Kontakt
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Karolina.Eriksson@scb.se

Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
procent
Konfidensintervall (+/-):
procent
Referenstid
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Konfidensintervall (+/-):
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Datatyp
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Konfidensintervall (+/-):
Kalenderkorrigerad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Säsongsrensad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
000001R5