Statistikdatabasen
Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och inkomst. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

arbetsmiljö Markera minst ett värde

Totalt 231 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

inkomst

Totalt 4 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

arbetsmiljö
har haft ett arbete sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har haft 2-4 arbeten sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har haft fem eller fler arbeten sammantaget under de tre senaste åren
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
anser sig etablerad på arbetsmarknaden
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
arbetsuppgifterna stämmer i stort med egna utbildningen
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
arbetsuppgifterna stämmer endast delvis med egna utbildningen
Frågan ställs endast till 16-29-åringar.
har idag med hänsyn till åldern svårt att klara av arbetsuppgifterna
Frågan ställs endast till 50-64-åringar.
bedömer sig inte orka jobba fram till ordinarie pensionsålder
Frågan ställs endast till 50-64-åringar.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-11-25
Kontakt
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Karolina.Eriksson@scb.se

Ingrid Persson, SCB
+46 010-479 46 66
ingrid.persson@scb.se

Enhet
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
procent
Konfidensintervall (+/-):
procent
Referenstid
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Konfidensintervall (+/-):
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Datatyp
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Konfidensintervall (+/-):
Kalenderkorrigerad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Säsongsrensad
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Skapad datum
2021-01-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Arbetsmiljöverket (AV)
Matris
000001AC