Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel av de sysselsatta enl. arbetsmiljöundersökningen för vald arbetsmiljöfråga efter kön och sektor. År 2015 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alexander Darin Mattsson, SCB
+46 010-479 41 35
Karolina Eriksson, SCB
+46 010-479 41 76
Ja
2022-12-07
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
procent
Konfidensintervall (+/-):
procent
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Konfidensintervall (+/-):
Senaste 3- eller 12-månadersperioden räknat från intervjutillfället (senhösten)
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Konfidensintervall (+/-):
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Andel av de sysselsatta enligt arbetsmiljöundersökningen:
Nej
Konfidensintervall (+/-):
Nej
Arbetsmiljöverket (AV)
0000018U
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanår i nuvarande yrke, mindre än 5 år , år i nuvarande yrke, 5-9 år , år i nuvarande yrke, 10-19 år ,

Valda 0 Totalt 272

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

arbetsmiljö

får för det mesta inte/aldrig besked av chef om vad som skall prioriteras

Denna variabel hade fram till 2021-05-04 benämningen ”besked av chefen om vad som skall prioriteras”. Variabelnamnet har ändrats för att förtydliga att de redovisade andelarna avser de som för det mesta inte eller aldrig får besked.

har haft ett arbete sammantaget under de tre senaste åren

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

har haft 2-4 arbeten sammantaget under de tre senaste åren

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

har haft fem eller fler arbeten sammantaget under de tre senaste åren

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

anser sig etablerad på arbetsmarknaden

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

arbetsuppgifterna stämmer i stort med egna utbildningen

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

arbetsuppgifterna stämmer endast delvis med egna utbildningen

Frågan ställs endast till 16-29-åringar.

har idag med hänsyn till åldern svårt att klara av arbetsuppgifterna

Frågan ställs endast till 50-64-åringar.

bedömer sig inte orka jobba fram till ordinarie pensionsålder

Frågan ställs endast till 50-64-åringar.