Statistikdatabasen
Unga 15-34 år (AKU) som varken arbetar eller studerar (NEET) efter kön och ålder. Kvartal 2007K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

arbetar/studerar eller ej

Totalt 4 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
1000-tal
Måttet ungdomar som varken arbetar eller studerar avser åldersgruppen 15-24 år. Åldersgrupperna 25-29 och 30-34 finns endast med som referens.
Procent
Måttet ungdomar som varken arbetar eller studerar avser åldersgruppen 15-24 år. Åldersgrupperna 25-29 och 30-34 finns endast med som referens.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-15
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
Datatyp
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Procent:
Medel
Felmarginal ±, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401A~