Statistikdatabasen
Outnyttjat arbetskraftsutbud, antal personer 15-74 år och timmar (AKU) för arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande efter kön och ålder. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

outnyttjat arbetskraftsutbud

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

outnyttjat arbetskraftsutbud
undersysselsatta
Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan.
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, miljoner timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, 1000-tal personer
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, miljoner timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
tabellinnehåll: Felmarginal ±, miljoner timmar , outnyttjat arbetskraftsutbud: latent arbetssökande
Personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer referensveckan.
tabellinnehåll: 1000-tal personer , outnyttjat arbetskraftsutbud: latent arbetssökande
Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta referensveckan.
tabellinnehåll: Felmarginal ±, 1000-tal personer , outnyttjat arbetskraftsutbud: latent arbetssökande
Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta referensveckan.
tabellinnehåll: Miljoner timmar , outnyttjat arbetskraftsutbud: latent arbetssökande
Personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta referensveckan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
1000-tal personer:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
1000-tal
Miljoner timmar:
miljoner timmar
Felmarginal ±, miljoner timmar:
miljoner timmar
Datatyp
1000-tal personer:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Medel
Miljoner timmar:
Medel
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Medel
Kalenderkorrigerad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Säsongsrensad
1000-tal personer:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal personer:
Nej
Miljoner timmar:
Nej
Felmarginal ±, miljoner timmar:
Nej
Skapad datum
2020-10-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401UT