Statistikdatabasen
Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter region, veckoarbetstid (överenskommen), kön och ålder . År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

veckoarbetstid (överenskommen)

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, antal
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
tabellinnehåll: Sysselsatta, antal , veckoarbetstid (överenskommen): 1-19 tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.
tabellinnehåll: Sysselsatta, antal , veckoarbetstid (överenskommen): 20-34 tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.
tabellinnehåll: Sysselsatta, antal , veckoarbetstid (överenskommen): 35+ tim
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.
tabellinnehåll: Sysselsatta, antal , veckoarbetstid (överenskommen): sysselsatta totalt
Veckoarbetstid är ej summerbar utan 1-19 tim, 20-34 tim samt 35+ tim utgör däravposter till sysselsatta totalt.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Sysselsatta, antal:
1000-tal
Felmarginal ±, antal:
1000-tal
Sysselsatta, andel:
procent
Felmarginal ±, andel:
procent
Datatyp
Sysselsatta, antal:
Medel
Felmarginal ±, antal:
Medel
Sysselsatta, andel:
Medel
Felmarginal ±, andel:
Medel
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta, antal:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Sysselsatta, andel:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta, antal:
Nej
Felmarginal ±, antal:
Nej
Sysselsatta, andel:
Nej
Felmarginal ±, andel:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003ZE