Statistikdatabasen
Sysselsatta som studerar 15-74 år (AKU) - genomsnittligt antal arbets-/studietimmar per vecka samt antal sysselsatta efter kön och ålder. År 2005 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
Felmarginal ±, sysselsatta
Den redovisade felmarginalen motsvarar ett 95-procentigt konfidensintervall
tabellinnehåll
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Felmarginal ±, sysselsatta
Eftersom AKU är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av nivåskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga värdet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-23
Kontakt
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
aku@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
timmar
Genomsnittligt antal studietimmar:
timmar
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
timmar
Sysselsatta:
1000-tal
Felmarginal ±, sysselsatta:
1000-tal
Datatyp
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Medel
Genomsnittligt antal studietimmar:
Medel
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Medel
Sysselsatta:
Medel
Felmarginal ±, sysselsatta:
Medel
Kalenderkorrigerad
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsnittligt antal studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittligt (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. (faktiskt) arbetade timmar:
Nej
Genomsnittligt antal studietimmar:
Nej
Felmarginal ±, genomsn. antal studietimmar:
Nej
Sysselsatta:
Nej
Felmarginal ±, sysselsatta:
Nej
Skapad datum
2020-10-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0401PD