Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 2001 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2023-01-27
1000-tal:
1000-tal
Felmarginal ±, 1000-tal:
1000-tal
Procent:
procent
Felmarginal ±, procent:
procent
1000-tal:
Medel
Felmarginal ±, 1000-tal:
Medel
Procent:
Medel
Felmarginal ±, procent:
Medel
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
1000-tal:
Nej
Felmarginal ±, 1000-tal:
Nej
Procent:
Nej
Felmarginal ±, procent:
Nej
SCB
000001CE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan15-19 år , 20-24 år , 15-24 år ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är samtliga skattningar behäftade med osäkerhet. I det fall en skattning är baserad på färre än 20 observationer på månads- eller kvartalsbasis eller färre än 40 observationer på årsbasis kan osäkerheten anses vara alltför hög och skattningen redovisas inte. I dessa fall ersätts värdet med två prickar [..]. Från och med 1 januari 2021 genomfördes en förändring av AKU, enligt förordning (2019/1700). I och med denna förändring av AKU finns ett tidsseriebrott mellan 2020 och 2021.
För att överbrygga detta tidsseriebrott har det tagits fram ”länkade data” för perioden 2001–2020 (för mer information se: Länkade data för tidsseriebrottet 2021 ). Inga felmarginaler (osäkerhetstal) redovisas för denna period, detta markeras i stället som ”..” i tidsserien.


Statistikdatabasen, serier från och med 2021


Statistikdatabasen, serier t.o.m. 2020

tabellinnehåll: Procent , arbetskraftstillhörighet: ej i arbetskraften

För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.

tabellinnehåll: Felmarginal ±, procent , arbetskraftstillhörighet: ej i arbetskraften

För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.

tabellinnehåll: Procent , arbetskraftstillhörighet: befolkningen

För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.

tabellinnehåll: Felmarginal ±, procent , arbetskraftstillhörighet: befolkningen

För ”Befolkningen ”och ”Ej i arbetskraften” finns inga andelskattningar och tillhörande felmarginaler (osäkerhetstal), detta markeras istället som ”..” i tidsserien.