Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och sektor (gammal sektorkodsindelning). Kvartal 2006K1 - 2015K1

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2015-06-02
Sjukdagar:
antal dagar per anställd
Sjukfall:
antal fall per anställd
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Sjukdagar:
Medel
Sjukfall:
Medel
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
SCB
AM0209T1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valda 1 Totalt 37

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011
Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.

kvartal

2011K2

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011. Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.