Statistikdatabasen
Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och sektor (gammal sektorkodsindelning). Kvartal 2006K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011
Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
kvartal
2011K2
Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011. Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-06-02
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Sjukdagar:
antal dagar per anställd
Sjukfall:
antal fall per anställd
Referenstid
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Datatyp
Sjukdagar:
Medel
Sjukfall:
Medel
Kalenderkorrigerad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Säsongsrensad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0209T1