Statistikdatabasen
Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och näringsgren SNI 2002 (produktions- och servicenäringar). Kvartal 2006K1 - 2009K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2002 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2009-06-02
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Sjukdagar:
antal per anställd
Sjukfall:
antal per anställd
Referenstid
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Datatyp
Sjukdagar:
Stock
Sjukfall:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Säsongsrensad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0209T3