Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och sektor. Kvartal 2015K2 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2023-09-05
Sjukdagar:
antal dagar per anställd
Sjukfall:
antal fall per anställd
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Sjukdagar:
Medel
Sjukfall:
Medel
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
SCB
000000DV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015K2 , 2015K3 , 2015K4 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

tabellinnehåll: Sjukdagar , kvartal: 2019K2

Korrigering 2020-09-08: Data har korrigerats för kvartal 2 2019.