Statistikdatabasen
Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och sektor. Kvartal 2015K2 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.
tabellinnehåll: Sjukdagar , kvartal: 2019K2
Korrigering 2020-09-08: Data har korrigerats för kvartal 2 2019.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-08
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Sjukdagar:
antal dagar per anställd
Sjukfall:
antal fall per anställd
Referenstid
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Datatyp
Sjukdagar:
Medel
Sjukfall:
Medel
Kalenderkorrigerad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Säsongsrensad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000DV