Statistikdatabasen
Antal sjukdagar och sjukfall per anställd efter kön och näringsgren SNI 2007 (produktions- och servicenäringar). Kvartal 2009K1 - 2020K2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011
Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
kvartal
2011K2
Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011. Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
2019K2
Korrigering 2020-09-08: Data har korrigerats för kvartal 2 2019.
tabellinnehåll: Sjukdagar , kvartal: 2013K1
Korrigerat värde 2013-08-15.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-08
Kontakt
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Sjukdagar:
antal per anställd
Sjukfall:
antal per anställd
Referenstid
Sjukdagar:
Kvartal
Sjukfall:
Kvartal
Datatyp
Sjukdagar:
Stock
Sjukfall:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Säsongsrensad
Sjukdagar:
Nej
Sjukfall:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0209A1