Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Egna företagare i riket (dagbef) efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), födelseland och kön. År 2014 - 2018

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2020-03-05
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
antal
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Flöde
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
SCB
000001GD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare , 0310 Soldater m.fl. ,

Valda 0 Totalt 430

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting. Statistiken avser endast de företagare som enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS är sysselsatta och har yrkesställning 4, vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kommanditbolagsägare. Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Om det inte har gått att sätta en yrkeskod via bakgrundsinformationen är yrkesuppgifter den senast kända yrkesuppgiften så därför finns det individer som har en yrkeskod som inte överensstämmer med det yrket som man utövar på sitt företag. Yrkesuppgiften kan t.ex. komma från en tidigare anställning. Därför förekommer det yrken som Vårdbiträden, Receptionister eller Telefonister som inte är yrken man vanligtvis har som företagare.