Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Egna företagare i riket (dagbef) efter yrke (4-siffrig SSYK 96), födelseland och kön. År 2010 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2015-02-12
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
antal
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Flöde
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
Egna företagare 16+ (dagbefolkning):
Nej
SCB
AM0208AC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan0110 militärer , 1110 högre ämbetsmän och politiker , 1120 chefstjänstemän i intresseorganisationer ,

Valda 0 Totalt 356

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Statistiken avser endast de företagare som enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS är sysselsatta och har yrkesställning 4, vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kommanditbolagsägare. Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Tidseriebrottet medför även en förändringar i bearbetningarna för att klassificera egna företagare i RAMS. Fr.o.m. årgång 2011 kommer alla egna företagare oavsett ålder att avgränsas på samma sätt. Detta innebär att en deklaration av aktiv näringsverksamhet är ett tillräckligt krav för att klassificeras som förvärvsarbetande oavsett ålder. Tidigare, för att bli förvärvsarbetande har lönebeloppet behövt komma över ett beräknat gränsvärde, samma gränsvärde som för anställda som är 65 år eller äldre. Detta innebar större krav på egna företagare att bli klassade som förvärvsarbetande i åldern 65-84 år jämfört med egna företagare i yngre åldersgrupper. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams. Om det inte har gått att sätta en yrkeskod via bakgrundsinformationen är yrkesuppgifter den senast kända yrkesuppgiften så därför finns det individer som har en yrkeskod som inte överensstämmer med det yrket som man utövar på sitt företag. Yrkesuppgiften kan t.ex. komma från en tidigare anställning. Därför förekommer det yrken som Vårdbiträden, Receptionister eller Telefonister som inte är yrken man vanligtvis har som företagare. Bortfallet av yrkeskoder beror till stor del på om det funnits bakgrundsinformation om de företag som individerna har, därför är det störst bortfall av yrkeskoder för individer på företag som saknar bransch (SNI07).