Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Anställda 16-64 år i riket efter yrke (4-siffrig SSYK 2012), arbetsställets sektortillhörighet och kön. Ny tidsserie. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2023-03-08
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
antal
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Flöde
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Nej
Anställda (yrkesregistret) 16-64 år:
Nej
SCB
0000024K
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare , 0310 Soldater m.fl. ,

Valda 0 Totalt 430

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanstatlig förvaltning , statliga affärsverk , primärkommunal förvaltning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Detta gör att det kan finnas yrken i branscher eller sektorer där de verkar avvikande. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting.