Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef) efter region, yrke (3-siffrig SSYK 2012), näringsgren SNI2007 (grov nivå) och kön. Baserat på RAMS. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Linn Eriksson, SCB
+46 010-479 61 34
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2023-03-08
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
antal
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Flöde
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
Anställda 16-64 år med arbetsplats i regionen (dagbef):
Nej
SCB
000003T3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan011 Officerare , 021 Specialistofficerare , 031 Soldater m.fl. ,

Valda 0 Totalt 149

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanA jordbruk, skogsbruk och fiske , B+C tillverkning och utvinning , D+E energiförsörjning; miljöverksamhet ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Detta gör att det kan finnas yrken i branscher eller sektorer där de verkar avvikande. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.