Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande pendlare 16-74 år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön, ny tidsserie. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2022-11-24
Inpendlare över kommungräns:
antal
Utpendlare över kommungräns:
antal
Bor och arbetar i kommunen:
antal
Inpendlare över kommungräns:
Flöde
Utpendlare över kommungräns:
Flöde
Bor och arbetar i kommunen:
Flöde
Inpendlare över kommungräns:
Nej
Utpendlare över kommungräns:
Nej
Bor och arbetar i kommunen:
Nej
Inpendlare över kommungräns:
Nej
Utpendlare över kommungräns:
Nej
Bor och arbetar i kommunen:
Nej
SCB
00000547
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen innehåller individer som har en svensk arbetsgivare med arbetsställe i utlandet. Tidsseriebrott, fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvs¬arbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams Med pendling avses här att personen är folkbokförd i en kommun och knuten till ett arbetsställe med adress i en annan kommun. Från och med 2020 kan förändringar i Försvarsmaktens redovisning påverka jämförelser med tidigare år.