Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal företagare efter region, bolagsform och kön, ny tidsserie. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2022-11-24
Antal företagare:
antal
Antal företagare:
Flöde
Antal företagare:
Nej
Antal företagare:
Nej
SCB
0000056F
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tidsseriebrott, fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvs¬arbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams