Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande 16-74 år (dagbefolkning) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI 2007, yrkesställning, ålder och kön, ny tidsserie. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Ja
2022-11-24
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
antal
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
År
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Flöde
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) (RAMS):
Nej
SCB
0000055H
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan01-03 jordbruk, skogsbruk och fiske , 05-09 utvinning av mineral , 10-12 framställning av livsmedel, drycker och tobak ,

Valda 0 Totalt 52

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan16-19 år , 20-24 år , 25-34 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tidsseriebrott, fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvs¬arbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams Tabellen är reviderad i mars 2021 då 37 000 personer fått fel näringsgren. Revideringen berör anställda i kommuner och regioner.