Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningen 16-74 år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön, ny tidsserie. År 2019 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2022-11-24
Befolkningen 16-74 år (RAMS):
antal
Befolkningen 16-74 år (RAMS):
Flöde
Befolkningen 16-74 år (RAMS):
Nej
Befolkningen 16-74 år (RAMS):
Nej
SCB
0000055G
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan16-19 år , 20-24 år , 25-29 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tidsseriebrott, fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individ¬nivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvs¬arbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams