Statistikdatabasen
Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över länsgräns (RAMS) efter län och kön. År 2004 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller individer som har en svensk arbetsgivare med arbetsställe i utlandet.
Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
region
03 Uppsala län
I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-28
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Inpendlare över länsgräns:
antal
Utpendlare över länsgräns:
antal
Bor och arbetar i länet:
antal
Datatyp
Inpendlare över länsgräns:
Flöde
Utpendlare över länsgräns:
Flöde
Bor och arbetar i länet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inpendlare över länsgräns:
Nej
Utpendlare över länsgräns:
Nej
Bor och arbetar i länet:
Nej
Säsongsrensad
Inpendlare över länsgräns:
Nej
Utpendlare över länsgräns:
Nej
Bor och arbetar i länet:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207E5