Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 - 2018

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2019-11-28
Inpendlare över kommungräns:
antal
Utpendlare över kommungräns:
antal
Bor och arbetar i kommunen:
antal
Inpendlare över kommungräns:
Flöde
Utpendlare över kommungräns:
Flöde
Bor och arbetar i kommunen:
Flöde
Inpendlare över kommungräns:
Nej
Utpendlare över kommungräns:
Nej
Bor och arbetar i kommunen:
Nej
Inpendlare över kommungräns:
Nej
Utpendlare över kommungräns:
Nej
Bor och arbetar i kommunen:
Nej
SCB
AM0207C6
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen innehåller individer som har en svensk arbetsgivare med arbetsställe i utlandet. Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.

region

0331 Heby

I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.