Statistikdatabasen
Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns efter bostadskommun, arbetsställekommun och kön. År 2004 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

bostadskommun Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

arbetsställekommun Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.
Fr.o.m. årgång 2004 har det gjorts förändringar i bearbetningarna avseende förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar främst enskilda näringsidkare och innebär ett tidsseriebrott i statistiken mellan 2003 och 2004.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-28
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
pendlare, antal:
antal
Datatyp
pendlare, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
pendlare, antal:
Nej
Säsongsrensad
pendlare, antal:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207AB