Statistikdatabasen
Förvärvsintensitet 20-64 år (RAMS) efter region, in- och utrikes födda och kön . År 2004 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 312 Valda

Sök

inrikes/utrikes född

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Förvärvsintensitet - Förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen (här 20-64 år).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-28
Kontakt
Malin Andersson, SCB
+46 010-479 66 44
malin.andersson@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Förvärvsintensitet, procent:
procent
Datatyp
Förvärvsintensitet, procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsintensitet, procent:
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsintensitet, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000KX