Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, näringsgren SNI 2007 och kön. År 2008 - 2018

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2019-11-28
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
antal
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
År
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Flöde
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
SCB
AM0207I5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanA jordbruk, skogsbruk och fiske , B+C tillverkning och utvinning , D+E energiförsörjning; miljöverksamhet ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007. Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.