Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningen 16+ år (RAMS) i riket efter sysselsättning, födelseregion, senaste invandringsår, ålder och kön. År 2004 - 2018

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2019-11-28
Befolkningen 16+ år (RAMS):
antal
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Flöde
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
SCB
AM0207F5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanAfrika , Asien , Europa exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan-1969 , 1970-1979 , 1980-1989 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan16-19 år , 20-24 år , 25-34 år ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Senaste invandringsår anger det år individen senast folkbokfördes i Sverige. Personer som aldrig invandrat hamnar i gruppen Uppgift saknas. Detta innebär att personer som är födda i Sverige och varit folkbokförda i Sverige samtliga år hamnar i denna grupp. I gruppen ingår även de individer som invandrat till Sverige men där uppgift om senaste invandringsår saknas. Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.

födelseregion

Europa exkl. Norden

Sovjetunionen ingår i gruppen Europa exkl. Norden.