Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Befolkningen 16+ år (RAMS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 2004 - 2018

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lukas Gamerov, SCB
+46 010-479 64 88
Ja
2019-11-28
Befolkningen 16+ år (RAMS):
antal
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Flöde
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
SCB
AM0207F2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan16-19 år , 20-24 år , 25-29 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre fr.o.m. årgång 2011. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams.

region

03 Uppsala län

I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.

0331 Heby

I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.

19 Västmanlands län

I redovisningen av uppgifter fr.o.m. 2006 tillhör Heby kommun Uppsala län mot tidigare Västmanlands län. Hebys kommunkod har ändrats från 1917 till 0331.