Statistikdatabasen
Befolkningen 16+ år (ÅRSYS) efter region, sysselsättning, ålder och kön. År 1985 - 1993
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

sysselsättning

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
sysselsättning
uppgift saknas
Information om sysselsättningsstatus hämtades år 1985 från två olika källor (kontrolluppgiftsregistret och Folk- och bostadsräkningen). De personer för vilka informationen om sysselsättningen i november saknades i båda källorna fördes till gruppen Uppgift saknas. För åren 1986 och framåt fanns endast tillgång till kontrolluppgiftsregistret vid klassning av förvärvsarbetande. I den nya metoden för avgränsning av förvärvsarbetande togs redovisningen av Uppgift saknas bort. Detta innebar att man tog ställning till personernas sysselsättning i november trots att osäkerhet förelåg (genom att bl a utnyttja de angivna lönebeloppens storlek på kontrolluppgifterna).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
1997-01-01
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Befolkningen 16+ år (ÅRSYS):
antal
Datatyp
Befolkningen 16+ år (ÅRSYS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen 16+ år (ÅRSYS):
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen 16+ år (ÅRSYS):
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207A1