Statistikdatabasen
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter region, näringsgren SNI92 och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

näringsgren SNI92

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI92
År 2002 genomfördes en revidering av näringsgrensindelningen. Detta medför att personer i gruppen Barnomsorg från och med år 2002 istället återfinns i grupperna Utbildning samt Övrig vård och omsorg.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-21
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
antal
Datatyp
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS):
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207E4