Statistikdatabasen
Befolkningen 16+ år (RAMS) i riket efter sysselsättning, födelseland, antal år i Sverige, ålder och kön. År 1993-2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sysselsättning

Totalt 2 Valda

Sök

födelseregion

Totalt 9 Valda

Sök

senaste invandringsår

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Senaste invandringsår anger det år individen senast folkbokfördes i Sverige. Personer som aldrig invandrat hamnar i gruppen Uppgift saknas. Detta innebär att personer som är födda i Sverige och varit folkbokförda i Sverige samtliga år hamnar i denna grupp. I gruppen ingår även de individer som invandrat till Sverige men där uppgift om senaste invandringsår saknas.
födelseregion
Europa exkl. Norden
Sovjetunionen ingår i gruppen Europa exkl. Norden.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-03-30
Kontakt
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
sofia.lofgren@scb.se

Rodrigo Espinoza, SCB
+46 010-479 63 33
rodrigo.espinoza@scb.se

Enhet
Befolkningen 16+ år (RAMS):
antal
Datatyp
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Säsongsrensad
Befolkningen 16+ år (RAMS):
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0207C1