Statistikdatabasen
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna (LAPS) efter sektor (uppdateras ej). Kvartal 2005K1 - 2015K1
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

sektor

Totalt 7 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-22: Privat sektor, värden samt förändringstal för Arbetsgivaravgift och preliminär A-skatt
kvartal
2012K1
I lönesumman ingår även utbetalning enligt lönegarantilagen och retroaktiv lön som under första kvartalet 2012 var större än normalt för den statliga sektorn.
2012K2
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under andra kvartalet 2012 var större än normalt för den statliga sektorn.
tabellinnehåll: Lönesumma (LAPS), mkr , kvartal: 2010K4
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under fjärde kvartalet 2010 var större än normalt för den kommunala sektorn.
tabellinnehåll: Lönesumma (LAPS), mkr , kvartal: 2011K4
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under fjärde kvartalet 2011 var större än normalt för den statliga sektorn.
tabellinnehåll: Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2011K4
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under fjärde kvartalet 2011 var större än normalt för den statliga sektorn.
tabellinnehåll: Lönesumma (LAPS), mkr , kvartal: 2012K4
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under fjärde kvartalet 2012 var större än normalt för den offentliga sektorn.
tabellinnehåll: Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent , kvartal: 2012K4
I lönesumman ingår även retroaktiv lön som under fjärde kvartalet 2012 var större än normalt för den offentliga sektorn.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-22
Kontakt
Magnus Bråneryd, SCB
+46 010-479 66 84
magnus.braneryd@scb.se

Enhet
Lönesumma (LAPS), mkr:
miljoner kronor
Arbetsgivaravgift (LAPS), mkr:
miljoner kronor
Preliminär A-skatt (LAPS), mkr:
miljoner kronor
Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Arbetsgivaravgift (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Prel A-skatt (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
procent
Referenstid
Lönesumma (LAPS), mkr:
Kvartal
Arbetsgivaravgift (LAPS), mkr:
Kvartal
Preliminär A-skatt (LAPS), mkr:
Kvartal
Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Arbetsgivaravgift (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Prel A-skatt (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Kvartal
Datatyp
Lönesumma (LAPS), mkr:
Stock
Arbetsgivaravgift (LAPS), mkr:
Stock
Preliminär A-skatt (LAPS), mkr:
Stock
Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Stock
Arbetsgivaravgift (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Stock
Prel A-skatt (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Lönesumma (LAPS), mkr:
Nej
Arbetsgivaravgift (LAPS), mkr:
Nej
Preliminär A-skatt (LAPS), mkr:
Nej
Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Arbetsgivaravgift (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Prel A-skatt (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Säsongsrensad
Lönesumma (LAPS), mkr:
Nej
Arbetsgivaravgift (LAPS), mkr:
Nej
Preliminär A-skatt (LAPS), mkr:
Nej
Lönesumma (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Arbetsgivaravgift (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Prel A-skatt (LAPS), förändring sedan motsvarande kvartal föregående år, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AM0206C1